Náměty na školení - připravujeme

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost nám sdělit, o jaké školení máte zájem, případně které školení Vám v nabídce chybí.

Jedná se o školení, která budou realizovány v prostorách učebny WinFAS software s.r.o. a tematicky jsou zaměřená na IS WinFAS a související oblasti (např. práce ve Windows, MS Office 2007).

Pro lepší orientaci si můžete zobrazit Seznam realizovaných školení za poslední dva roky.

Téma školení :
Období realizace (např. květen 2019) :
Předpokládaný počet účastníků z vaší firmy: :
Licence :               Firma :
E-mail :


Zde můžete napsat co by mělo podle vás být obsahem školení:

Vyplněním dotazníků se nezavazujete zúčastnit školení.