Kontroly v účetnictví, finančním modulu a DPH
Začátek 25.09.24 v 09:00 1694 Kč s DPH
Konec 25.09.24 v 14:00
Místo učebna WinFAS software s.r.o. - Okružní 2552/83 - Žďár nad Sázavou
Lektor Bc. KOCOURKOVÁ Petra 1400 Kč bez DPH
Popis Kontroly v účetnictví, finančním modulu a DPH
Délka školení 4-5 hod
Saldo
- Neuhrazené závazky a pohledávky
- Odsouhlasení závazků a pohledávek
- Upomínky
- Kontrola saldo x účto

Účetnictví
- Hlavní kniha (s klíči / bez klíčů)
- Kontroly zůstatků knih
- Účetní deník
- Opravné položky pohledávek

DPH
- Posun odpočtu DPH
- DPH x účto
- DPH x Kontrolní hlášení

Výkazy
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
Poznámka

Minimální požadované znalosti
- Základy ovládání Finančního modulu
- Základy ovládání účetního modulu
- Základy ovládání WinFASu
- Základy ovládání IQ sestavNA TOTO ŠKOLENÍ LZE UPTANIT VOUCHER ZE ŠKOLENÍ NA SKALSKÉM DVOŘE
(po absolvování školení WinFAS v roce 2024 obdržíte věcný dar v celkové hodnotě 300,- Kč)
Objednat školení Objednat